Przyczyny awarii

Teoretycznie zamontowaną w fabrycznie turbo powinno wystarczyć na całe życie auta – z reguły jednak tak nie jest. To wrażliwy element osprzętu silnika, który źle znosi niewłaściwe traktowanie i często psuje się na skutek usterek innych podzespołów. Według firmy Melett, najczęstszą, bezpośrednią przyczyną awarii turbosprężarek od lat pozostaje brak odpowiedniego smarowania

 

 

 

Dlaczego Psuje się turbosprężarka?

Zanieczyszczony olej - Powoduje głębokie rysy na łożyskach turbosprężarki. Aby uniknać uszkodzeń, należy regularnie wymieniać olej oraz filtry zgodnie z zaleceniami producenta.
Mo
żliwe przyczyny:
-
Olej silnikowy niskiej jakości
-
Nie wymieniany zbyt długo olej silnikowy
- Zużyc
ie silnika i możliwość pojawienia się jego uszkodzonych części
- Niesprawny zawór filtra oleju 

Przerwy w dostarczaniu oleju mogą doprowadzić do wypalenia oraz wypolerowania powierzchni łożysk.
Możliwe przyczyny:
- samochód przez dłuższy czas nie był użytkowany,
- zanieczyszczenie oleju,
- niskie ciśnienie oleju,
- wymiana oleju oraz filtra,
- wymiana turbosprężarki bez zalania jej olejem,
- nieprawidłowe uruchomienie silnika po wymianie turbosprężarki.

Uszkodzenie przez ciało obce Uszkodzone, wyszczeribone lub pogięta łopatki turbiny czy koła kompresji należą do uszkodzeń spowodowanych przez ciało obce, które dostało się do korpusu ssącego lub wydechowego. Przed wymianą turbosprężarki należy sprawdzić dokładnie drożności oraz czystości układu ssącego i wydechowego w silniku.
Możliwe przyczyny:
- połamane elementy silnika,
- kamienie,piasek, śruby, lub jakikolwiek element, które dostały się do wnętrza urządzenia.

Niedobór ciśnienia oleju powoduje wypalenie oraz wypolerowanie powierzchni łożysk, jaki i przebarwienia termiczne.
Możliwe przyczyny:
- zbyt niski poziom oleju,
- uszkodzona pompa olejowa,
- uszkodzony przewód smarujący turbosprężarkę,